لینک های دسترسی

Breaking News

تبصرۀ مامور امور خارجي اتحاديه اورپا در مورد ايران


هاوير سالونا ، رئيس امور خارجه اتحاديه اروپا ميگويد اميدوار است مذاکرات با ايران را در مورد پروگرام اتومي مورد نزاع آن کشور ، مجدداً احيا سازد.

سيالونا امروز يکشنبه در برلين گفت تصميم دارد با علي لاريجاني ، رئيس هيات مذاکره کننده ايراني در باره پروگرام ذروي ايران در رابطه با گفته اش "دريافت يک راه" براي گفت و شنوده هاي تجديد يافته ملاقات کند.

سلونا آواخر ديروز شنبه ، مشي دو مسيرۀ جامعه بين المللي را در برابر ايران تائيد نمود که در بدل همکاري ايران ، مشوق هاي اقتصادي و امنيتي را به آن کشور پيشکش کرده و در مقابل سرپيچي ايران ، تعذيرات بيشتر را بر آن کشور وضع مي نمايد.

تبصره هاي مامور امور خارجي اتحاديه اروپائي ، در باره ايران يک روز بعد از آن بعمل آمد که شوراي امنيت ملل متحد بتوافق آراء ، تعذيرات اقتصادي تازۀ را عليه ايران ، بخاطر سر پيچي آن از قطع غني سازي يورانيوم ، وضع کرد.

منوچهر متکي ، وزير خارجه ايران ميگويد فيصله نامۀ شوراي امنيت موسسه ملل متحد ، مشي خارجي ايران را تغيير نخواهد داد.

XS
SM
MD
LG