لینک های دسترسی

Breaking News

اختطاف يکي از شاگردان نسوان مدرسه اسلامي پاکستان.


متعلمات مکتب ديني اسلام آباد ، مالک يک روسپي خانه را اختطاف کرده و مقابلۀ را بين پوليس پاکستان و صد ها متعمله ، ايجاد کرده اند.

چهار معلم نيز به ارتباط اين اختطاف توقيف شده و صد ها متعلمه اعتراضاتي را براه انداخته و رهايي اين معلمين را تقاضا ميکنند.

عبدالرشيد غازي ، معاون مدير مکتب ، تهديد کرده است که اگر اين معلمين تا ساعت چهار به وقت محل ، رها نشوند ، جهاد اعلام خواهد کرد.

متعلمات ، شميم ، مالک اين روسپي خانۀ ادعا شده را با چندين نفر ديگري مربوط به اين روسپي خانه ، اجباراً به مکتب خود برده اند.

مکتب جامعۀ حفصه ، در حال حاضر در اسلام آباد در مرکز يک منازعه ميباشد.

شاگردان از ماه جنوري به اين طرف ، يک اعتصاب نشسته را در يکي از کتابخانه هاي اطفال شهر ، در جهت اعتراض به تخريب يک مسجد از جانب مامورين حکومتي ، براه انداخته اند.

XS
SM
MD
LG