لینک های دسترسی

Breaking News

برف کوچ و سيلاب باعث هلاکت ۳۹ تن در افغانستان و پاکستان گرديده است.


از اثر برف کوچ در يک دهکده دور دست چترال ، در منطقه شمالي پاکستان ، حد اقل ۲۳ تن هلاک شده اند.

پوليس ميگويد برف کوچ ، خانه ها را درين دهکده ، در بعد از ظهر روز شنبه ، مدفون ساخت.

حد اقل ۱۴ تن ديگر، هنوز مفقود الاثر ميباشند.

در عين زمان ، باران هاي شديد باعث سرازير شدن سيلاب و لغزش زمين در افغانستان شده است. حداقل ۱۶ تن ، در جريان شب ، از اثر باران هاي شديد و سيلاب هلاک شدند.

مامورين تخليۀ از منازل و انتقال ، صد ها تن از مردم ولايات آسيب ديده را از طريق هوا تقاضا نموده اند. سيلاب ، کناره هاي دريا ها و پل ها را ازبين برده است ، همچنان از اثر اين سيلاب ، مزارع از آب مملو شده و راههاي قريه ها و قصبات مسدود گرديده اند.

XS
SM
MD
LG