لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد کانفرانسي را در مورد مهاجرين عراقي دائر ميکند.


اداره پناهگزينان ملل متحد ، کانفرانسي بين المللي را درين هفته ، جهت آگاهي مردم در مورد بحرانات بشري در عراق دائر ميکند.

ران رد موند نطاق اداره يو ان اچ سي آر ، ميگويد که چهار مليون عراقي از کشور شان گسيخته شده و کشور هاي همجوار عراق ، براي رسيدگي به مهاجرين عراقي ، به کمک نيازمند هستند.

وي علاوه کرد که براي مامورين امور بشري نا ممکن بنظر ميرسد تا در داخل عراق ، به علت اوضاع امنيتي ، کار کنند. اما اين اداره ملل متحد ميگويد که جلسه اين هفته که در آن نمايندگان شصت کشور اشتراک ميکنند ، يک کانفرانس براي درخواست کمک نيست.

مامورين يو ان اچ سي آر پيشنهاد ميکنند که کمک دهندگان بايد پروگرام هاي امدادي خود را با کشور هاي مانند اردن و سوريه بطور دو جانبه مورد بحث قرار دهند ، تا با پناهگزينان عراقي کمک نمايند.

مامورين اداره پناهندگان ملل متحده ميگويند که چهل تا پنجاه هزار عراقي از کشور شان در هر ماه فرار ميکنند.

نطاق يو ان اچ سي آر از کشورها تقاضا ميکند تا سرپناهي را براي مهاجرين عراقي تدارک کرده و آنها را مجبور نسازند که بر خلاف خواسته هايشان ، به عراق برگردند.

XS
SM
MD
LG