لینک های دسترسی

Breaking News

پوليس ضربه روسيه با اعتراض کنندگان در شهر سنت پيترز تصادم نمود.


قواي ضربه پوليس با حاميان مخالفين در پايان اعتراضات ضد کريملين ، در شهر سنت پيترزبرگ در حالي تصادم نمود که بعضي از مظاهره کنندگان در اطراف وسايط و عراده هاي پوليس جمع شدند.

تشدد هاي امروز يکشنبه بعد از آن صورت ميگيرد که پوليس ماسکو گردهم آئ مشابهي را در ماسکو سرکوب کرده و تقريبا ۲۰۰ نفر را که عليه حکمروايي ويلاديمير پوتين اعتراض ميکردند ، توقيف نمود.

تا کنون معلوم نگرديده است که تصادمات سنت پيترز که بعد از گرد همآئي در مرکز شهر ، مقامات اجازه انرا داده بودند ، به چه علتي رخ داده است.

تلويزيون نشان داد که در پايان تظاهرات ، پوليس جلو صدها نفر از اعتراض کنندگاني را گرفت که بسوي يک عمارت دولتي در همان نزديکي ميشتافتند.

تظاهرات بخشي از يک سلسله مظاهرات اعتراض آميزي ميباشد که به نام « راهپيمايي هاي ناراضيان سياسي » ياد ميشود و از جانب يک ائتلاف مخاالفين بنام « روسيه ديگر» تنظيم گرديده است.

اين گروه ، آقاي پوتين و حاميانش را به انحصار قدرت و جعلکاري در انتخابات پارلماني و رياست جمهوري سال آينده متهم ميکنند و مدعي اند که پوتين و همکارانش ميخواهند جلو انتخابات آزاد را بگيرند.

XS
SM
MD
LG