لینک های دسترسی

Breaking News

مجلس سنا روي لايحۀ مصارف عراق همراه با تقسيم اوقات خروج عساکر مباحثه مي کند


مجلس سناي کانگرس ايالات متحده امروز روي لايحۀ مصارف نظامي که ايجاب مينمايد جورج بش رئيس جمهور خروج عساکر را از عراق بتاريخ اول ماۀ اکتوبر آغاز نمايد، مباحثه ميکند.

انتظار ميرود مجلس سناي تحت کنترول ديموکرات ها اين لايحه را امروز تصويب کند. اين لايحه يک هدف غير واجب التعميل را براي خروج اکثر عساکر امريکائي تا ماۀ اپريل سال آينده از عراق تعيين مينمايد.

اين لايحه همچنان تاريخ هائي را تعيين ميکند که حکومت عراق تا آن وقت در قسمت کنترول کشور، پيشرفت را نشان بدهد.

مجلس نمايندگان تحت کنترول ديموکرات ها ديشب اين لايحه را تصويب کرد.

دينا پرينو، سخنگوي قصر سفيد گفت جورج بش، رئيس جمهور خيلي زود، بمجردي که لايحه بميز کارش برسد، آنرا ويتو خواهد کرد. لايحۀ مجلس نمايندگان اکثريت دو ثلث را که مستلزم رد ويتوست ندارد و لايحۀ مجلس سنا نيز آراي کافي براي رد ويتو ندارد.

XS
SM
MD
LG