لینک های دسترسی

کارمند امداد فرانسوي که در قيد طالبان بود افغانستان را بصوب کشورش ترک گفت


يک کارمند فرانسوي در افغانستان که از طرف طالبان براي تقريبا يک ماه گروگان گرفته شده بود توسط طياره عازم فرانسه گرديد.

مامورين سفارت فرانسه در کابل اين مطلب را امروز يکشنبه تائيد کردند که سلين کوردي ليير ، شب هنگام افغانستان را ترک گفت.

طالبان گفتند کوردي ليير را بروز شنبه بحيث يک عمل حسن نيت رها کردند. کوردي ليير همراه با يک مرد فرانسوي و سه افغاني که در يک گروه امداد فرانسه بنام "جهاني براي کودکان" ياد ميشد، درسوم اپريل در ولايت نيمروز افغانستان اختطاف شدند.

طالبان ميگويند که انها چهار نفر ديگر را تا زماني رها نميکنند که فرانسه به خروج عساکرش از افعانستان موافقت نکند و حکومت افغانتسان رهائي زندانيان طالبان را قبول ننمايد.

بروز شنبه ، کوردي ليير يک کانفرانس کوتاه مطبوعاتي را در سفارت فرانسه در کابل دائر کرده و از اختطاف کنندگانش بخاطر رويه نيک و احترامي که بوي داشتند ، ابراز امتنان کرده و درخواست نمود تا همکارانش را نيز رها نمايند.

XS
SM
MD
LG