لینک های دسترسی

Breaking News

کشور هاييکه از شيوع انفلونزا در پرنده گان متأثر شده اند


وقوعات انفلونزاي پرنده گان نوع شديداً مرضي (اچ ۵ ان ۱) که در نيمه سال ۲۰۰۳ در جنوب آسيا آغاز يافت و حالا به بعضي از قسمت هاي اروپا انتشار يافته است، از نظر وسعت و شدت خود بي سابقه ميباشد.

تا کنون ۹ کشور آسيايي شيوع انفلونزا را در پرنده گان گزارش داده اند. اين کشور ها عبارتند از جمهوري کوريا، ويتنام، جاپان تايلند، جمهوري دموکراتيک مردم لاوس، اندونيزيا، چين، و ماليزيا.

از ميان اين کشور ها جاپان، جمهوري کوريا و ماليزيا وقوعات را مهار ساختند و حالا عاري از مرض پنداشته ميشوند.

در ساير مناطق آسيا، در چندين کشوريکه اولاً متأثر شده بودند ويروس به شکل انديميک در آمده، طوريکه ويروس بطور دوامدار سرايت ميکند.

در اواخر جولاي ۲۰۰۵ ، ويروس از حدود جغرافيايي اولي خود در آسيا گذشته و مرغ هاي خانگي و پرنده هاي وحشي را در فدراتيف روسيه و قسمت هاي مجاور آن در قزاقستان مصاب ساخت.

منگوليا کشف ويروس شديداً مرضي را در پرنده هاي وحشي گزارش داد. در اکتوبر ۲۰۰۵ ، موجوديت ويروس در ترکيه،رومانيا و کرويشيا گزارش داده شد.

بيشتر شيوع جديد به اسرع وقت تشخيص و گزارش داده شده است. با آنهم انتشار بيشتر ويروس در مسير مهاجرت پرنده هاي وحشي پيش بيني ميشود.

علاوه بر آن مهاجرت پرنده ها يک پديدۀ تکرار شونده است. کشور هاييکه در مسير هاي پرواز مرغ هايي قرار دارند که از آسياي ميانه مهاجرت ميکنند با يک خطر دوامدار انتشار ويروس به مرغ هاي خانگي روبرو استند.

قبل از وضعيت کنوني، شيوع انفلونزاي شديداً مرضي در بين مرغان خانگي يک پديدۀ نادر بود.

صرف نظر از وقوعات جاري ايکه توسط ويروس (اچ ۵ ان ۱) بوجود آمده است، از سال ۱۹۵۹ بدينسو صرف ۲۴ وقوع انفلونزاي مرضي پرنده گان در سراسر جهان ثبت شده است.

ازين جمله ۱۴ وقوع آن در دهۀ گذشته رخ داده است. بيشتر اين وقوعات از نظر جغرافيايي انتشار محدود داشته است.

تعدادي ازين وقوعات به يک فارم مرغداري محدود مانده و صرف يکي آن انتشار بين المللي داشته است.

همۀ وقوعات بزرگ آن زيان چشمگيري را به سکتور زراعتي وارد آورده و کنترول آن مشکل بوده است.

XS
SM
MD
LG