لینک های دسترسی

Breaking News

ايالات متحده از قتل ۱۳۶ تندرو طالب در افغانستان گزارش داد


ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان گفت طي دو جنگ جداگانه در ولايت هرات در روزهاي اخير ۱۳۶ تندرو طالب کشته شده اند.

يک بيانيۀ نظامي حاکيست که در يک جنگ ۱۴ ساعتۀ روز يکشنبه بين تندروان و قواي ائتلاف و افغاني در وادي زيرکوه، ۸۷ تندرو کشته شد. يک عسکر امريکائي نيز هلاک گرديد.

مقامات ميگويند قواي ائتلاف و افغاني بحمايت قواي هوائي، ۴۹ تندرو ديگر طالب را بروز جمعه در يک بخش ديگر اين وادي بقتل رسانيدند.

طالبان تا بحال اين موضوع را تائيد نکرده است. اين ارقام تلفات، بيشترين تعداد تلفات طالبان را در سال جاري نشان ميدهد.

اين تلفات مردم محل را خشمگين ساخته است. صدها احتجاج کننده بر مرکز ولسوالي شيندند حمله نموده گفتند که قربانيان، افراد ملکي بودند.

در عين زمان، قواي تحت رهبري برتانيه يک تهاجم عمده عليۀ طالبان را در ولايت جنوبي هلمند افغانستان، که مرکز توليد مواد مخدر غيرقانوني است، براه انداخته است.

تا سه هزار عسکر ناتو و افغاني درين عمليات در وادي سنگين سهم دارند.

XS
SM
MD
LG