لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان و پاکستان روي مساعي مشترک جهت مبارزه عليۀ دهشت افگتي توافق کردند


حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان و پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان موافقه نموده اند تا در مبارزه عليۀ دهشت افگني در امتداد سرحدات مشترک شان همکاري کنند.

اين دو رهبر به تعقيب ملاقات شان در ترکيه تعهد نمودند تا دهشت افگنان و عناصري را که در کشورهاي همديگر بفعاليت هاي خرابکارانه و ضد دولتي دست ميزنند، از پناه گاه، تعليمات و منابع مالي محروم سازند.

آنها همچنان خواستار مساعي مشترک جهت برخورد با کشت روزافزون کوکنار در افغانستان گرديده گفتند کشت کوکنار در قاچاق مواد مخدر و جرايم حرفوي نقش کليدي دارد.

احمد نجدت سزر، رئيس جمهور ترکيه ميزبان اين مذاکرات در ترکيه بود. اوگفت دو رهبر بار ديگر در سال جاري و يا اوائل سال آينده در ترکيه ملاقات خواهند کرد.

اين اولين ملاقات بين جنرال مشرف و حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان از ماۀ سپتمبر سال گذشته باينطرف بود.

دران زمان جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده جهت کاهش تشنج بين دو همسايه با هردوي آنها ملاقات کرده بود.

افغانستان و پاکستان اکثراً جانب مقابل را بعدم اقدامات کافي جهت متوقف ساختن خشونت در امتداد سرحد متهم ميکنند.

هر دو کشور همراه با ترکيه متحدين عمدۀ ايالات متحده در جنگ واشنگتن عليۀ دهشت افگني ميباشند.

XS
SM
MD
LG