لینک های دسترسی

اردوي سودان در جستجوي هليکوپتريست که مفقودالاثر ميباشد


اردوي سودان ميگويد در جستجوي هليکوپتريست که بروز يکشنبه در منطقۀ جنگ زدۀ دارفور ناپديد شد.

يک بيانيۀ امروزي اردو مشعر است که قبل ازانکه تماس با هليکوپتر قطع شود عملۀ آن از مشکلات تخنيکي گزارش داده گفتند که بطور عاجل فرود ميايد.

قوماندان هاي شورشيان در دارفور ميگويند قواي آنها هليکوپتر را که مشغول بمباردمان بود، سقوط داده است.

يک قوماندان ادروي آزادي بخش سودان به صداي امريکا گفت شورشيان يک پيلوت و ساير عساکر قواي هوائي را دستگير کرده اند.

يک سخنگوي قواي هوائي سودان آگاهي ازين واقعه را تکذيب کرد. نطاق همچنان گفت اين هليکوپتر در يک ماموريت اکتشافي بود و در بمباردماني سهم نداشت.

شورشيان حکومت سودان را بحملات هوائي در دارفور، که تخطي از قطعنامۀ شوراي امنيت ملل متحد است، متهم ميکنند.

XS
SM
MD
LG