لینک های دسترسی

Breaking News

از روز کارگر در سراسر جهان تجليل شد


روز کارگر امروز در سراسر جهان تجليل گرديد و در بسياري از نقاط بين شهروندان و مقامات حکومت برخورد صورت گرفت.

پوليس در مکاو، قلمرو جنوب چين بمنظور متفرق ساختن احتجاج کنندگاني که شرايط بهتر کار و سرکوبي کارگران غيرقانوني توسط حکومت را تقاضا ميکردند، فير هوائي کرد.

پوليس وقتي دست به آتش باري زد که صدها احتجاج کننده هنگام راه پيمائي خط پوليس را درهم شکستند.

مظاهره کنندگان و افراد پوليس براي مدت کوتاهي تصادم نمودند ولي مظاهره چيان توانستند براه پيمائي شان ادامه بدهند.

در اندونيزيا، ده ها مظاهره چي در جاده هاي جاکارتا راه پيمائي کرده مزد بيشتر و شرايط بهتر کار را تقاضا نمودند.

در ترکيه، پوليس جهت پراگنده ساختن مظاهره چيان از گاز اشک آور و لوله هاي فشار آب استفاده کرد.

مقامات همچنان بمنظور جلوگيري از اجتماع چپ گرايان براي روز کارگر در ميدان تقسيم استانبول، بيش از ۵۰۰ نفر را توقيف کرد.

مقامات مظاهره چيان را از دخول به اين ميدان منع کرد ولي برهبران اتحاديه هاي کارگري اجازه داد بمنظور تجليل ازين روز در ميدان گل بگزارند.

در برلين، پايتخت آلمان، پوليس حد اقل ۴۷ نفر را بخاطر پرتاب سنگ و بوتل در جريان تصادمات روز کارگر توقيف کرد.

در سراسر روسيه حد اقل ۱۰۰ هزار نفر در اجتماعات روز کارگر راه پيمائي نمودند. مظاهرات مسالمت آميز بود و مظاهره چيان اکثراً از انتقاد از کرملين خودداري نمودند.

XS
SM
MD
LG