لینک های دسترسی

شوراي ملي افغانستان وزير بازگشت پناه گزينان را برکنار کرد


شوراي ملي افغانستان، در خشم روي اخراج ده ها هزار مهاجر غيرقانوني افغان از ايران، از وزير امور بازگشت پناه گزينان سلب اعتماد کرده است.

ولسي جرگه امروز با اکثريت آرا از محمد اکبر اکبر، وزير امور بازگشت مهاجرين سلب اعتماد نمود.

اعضاي مجلس او را بعدم اقدام کافي براي کمک به هزاران مهاجر افغاني که از ايران اخراج شده اند، متهم نمودند.

رنگين دادفر سپنتا، وزير خارجۀ افغانستان نيز هدف سلب اعتماد قرار گرفته ولي نتايج آن راي گيري افشا نشده است.

تقريباً يک مليون پناهندۀ افغان در ايران ثبت نام کرده اند. اما صدها هزار افغان ديگر در ايران بطور غير قانوني بسر ميبرند.

ملل متحد در مورد اوضاع که تخمين ۴۴ هزار مهاجر غيرقانوني افغان از ماۀ اپريل باينطرف اخراج شده اند، هراس خود را ابراز کرده است.

ملل متحد ميگويد در بعضي موارد خانواده ها از هم جدا شده اند. ملل متحد تقاضا کرده که منابع مناسب بشري در جريان عمليۀ بازگردانيدن پناه گزينان بکار انداخته شود.

XS
SM
MD
LG