لینک های دسترسی

ايتاليه واحد نظامي خود را در افغانستان تقويه ميکند


ايتاليه با ارسال پنج هليکوپتر، ۱۸ نفربر زرهي و ۱۴۵ عسکر اضافي، حضور نظامي خود را در افغانستان تقويه ميکند.

انسا، آژانس خبرگزاري ايتاليه گزارش ميدهد که آرتورو پريسي، وزير دفاع آن کشور در محضر پارلمان گفت اين تزئيد بمعني تغير در نقش ايتاليه در افغانستان نميباشد.

او ميگويد اين تقويۀ تجهيزات و وسايط، دو هزار عسکري را که هم اکنون در افغانستان است محافظت نموده به آنها تحرک بيشتر و سريعتر ميدهد.

تعهد ايتاليه به ماموريت ناتو در افغانستان در سال جاري يک موضوع حساس براي رومانو پرودي، صدراعظم بوده است.

گروه هاي دست چپي در سال جاري با ازدياد حملات در افغانستان، فشار را بر حکومت او بيشتر ساختند. اما تا آخر ماۀ مارچ حکومت ايتاليه تعهد نظامي خود را بماموريت ناتو در افغانستان تجديد کرد.

XS
SM
MD
LG