لینک های دسترسی

افغان ها بخاطر کشتار در سرحد عليۀ پاکستان احتجاج کردند


بيش از يک هزار افغان در قبال مهلکترين خشونت هاي سرحدي بين افغانستان و پاکستان طي چند سال اخير، امروز در خارج سفارت پاکستان در کابل اجتماع نمودند.

مظاهره کنندگان خشمگين «مرگ بر پاکستان» و «مرگ برمشرف» شعار ميدادند. از خشونتي گزارش داده نشد و اجتماع بطور مسالمت آميزي خاتمه يافت.

بسياري از مظاهره چيان از ولات پکتيا آمده بودند که تصادم دران صورت گرفته بود.

در جريان آن جنگ که بين محافظين سرحدي افغانستان و عساکر پاکستاني بروزهاي يکشنبه و دوشنبه رخ داده بود ۱۳ افغان بقتل رسيدند.

بروز دوشنبه يک عسکر امريکائي نيز وقتي کشته شد که از جانب پاکستاني سرحد به افغانستان داخل ميشد.

مامورين در پاکستان ملاقات ميکردند تا روي متوقف ساختن خشونت مذاکره کنند.

حکومات افغانستان و پاکستان همديگر را به آغاز جنگ متهم کرده و روابط کشيدۀ بين دو کشور را کشيده تر ميسازند.

XS
SM
MD
LG