لینک های دسترسی

Breaking News

سازمان تحقيقاتي برتانيه:عراق در شرف سقوط است


يک نهاد تحقيقاتي برتانيه گزارشي را منتشر ساخته هشدار ميدهد که عراق با احتمال سقوط و تجزيه مواجه است.

اين گزارش چيتم هوس Chatham House لندن استدلال ميکند که حکومت عراق صرف يکي از چندين نهاد «دولت نما» دران کشور ميباشد که هم اکنون در بسياري مناطق عمدتاً فاقد قدرت و بي ربط است.

گرت ستنزفيلد Gareth Stansfield ، نويسندۀ اين گزارش ميگويد "در عراق يک جنگ داخلي نه بلکه يک تعداد جنگ هاي داخلي و شورش جريان دارد."

اگرچه گزارش نتيجه گيري ميکند که تاکتيک هاي اخير نظامي نتوانسته خشونت را کاهش دهد ولي در عين زمان پيشگوئي مينمايد که قواي امنيتي عراق نخواهد توانست که در صورت خروج قواي چندين مليتي اوضاع را اداره نمايد.

اين سازمان تحقيقاتي سياست خارجي در استراتژي برتانيه و ايالات متحده تغيرات فاحشي را سفارش ميکند.

اين سازمان سفارش ميکند که با سني ها و مقتدي الصدر، ملاي تندرو شيعه تماس گرفته شده و موضوعات فدراليزم و تقسيم عوايد نفت مطرح گردد.

XS
SM
MD
LG