لینک های دسترسی

Breaking News

طالبان سه تن از کارمندان امداد را که در ماه اپريل اختطاف کرده بودند رها نمودند


طالبان يک سلسله حملات را امروز يکشنبه در افغانستان براه انداخته و هشت مامور پوليس را کشته اند.

بم تعبيه شده در کنار جاده شش فرد پوليس را در پکتيا کشته است. يک بم ديگر در ولايت کنر زماني منفجر شد که يک کاروان وسايط عساکر از نزديکي ان عبور ميکرد.

در انکشاف ديگر طالبان سه کارمند افغان امداد را که با دو تن از همکاران فرانسوي شان در اوايل اپريل اختطاف کرده بودند رها نمودند.

نطاق طالبان امروز يکشنبه گفت که مردان افغان در بعد از ظهر روز شنبه در ولايت نيمروز رها گرديدند.

چندين منبع رهايي اين مردان را تائيد نموده و گزارش داد که انها روانه خانه هايشان گرديدند نطاق طالبان ميگويد که اين کارمندان بعد از ان رها گرديدند که در اتهامات جاسوسي ، مجرم شناخته نشدند.

و به اين علت که يک تعداد زياد از ريش سفيدان محلي در نميروز رهايي انها را تقاضا کردند طالبان دو کارمند فرانسوي را بدون انکه صدمه اي بر انها وارد شده باشد چند هفته قبل رها کردند.

گروه تندرو تقاضا کردند که فرانسه بايد عساکر خود را که در ماموريت ناتو در افغانستان خدمت ميکنند دربدل رهايي کارمندان فرانسوي رها کنند.

پوليس افغانستان امروز گفت که در واقعات جداگانه دو تن از افراد پوليس و ده تندرو طالب بروز شنبه هنگامي کشته شدند که شورشيان بر ماموريت پوليس در منطقه شاه ولي کوت در .ولايت قندهار حمله کردند

XS
SM
MD
LG