لینک های دسترسی

قواي امنيتي در بنگلاديش مامورين سياسي را توقيف کرد


قواي امنيتي در بنگلاديش امروز مامورين ارشد دو حزب عمدۀ مخالف حکومت را توقيف کرد.

مقامات، عبدالجليل منشي عمومي حزب عوامي ليگ مخالف حکومت را در دفترش در داکه توقيف کردند.

عبدالجليل، يک مشاور ارشد شيخ حسينه، صدراعظم سابق بنگلاديش است.

در يک انکشاف ديگر، مقامات لطف الزمان بابر، يک وزير سابق مربوط حزب ملي بنگلاديش را دستگير نمودند.

او در منزلش در داکه توقيف شد. بابر يک متحد خالده ضيا، صدراعظم سابق است. گزارش ها حاکيست که يک عدۀ ديگر از مامورين حزب ملي بنگلاديش نيز توقيف شده اند.

حکومت مؤقت تحت الحمايۀ قواي نظامي بنگلاديش از ماۀ جنوري باينطرف که قدرت را بدست گرفت، سياستمداران ارشد، مامورين حکومت و رهبران تجارت و صنايع را در عمليات ضد فساد اداري توقيف کرده است.

مقامات ايالات متحده اظهار اميداواري کرده اند که در جريان عمليات ضد فساد اداري از طرزالعمل قانوني استفاده شود.

XS
SM
MD
LG