لینک های دسترسی

ده ها هزار تن از احتجاج کنندگان دست به راه پيمائي زدند تا مخالفت شانرا با اجلاس سران کشور هاي صنعتي تبارز بدهند


احتجاج کنندگان حين عبور از مرکز روستوک ، بالون هائي را حمل و بيرق هائي را تکان داده و شعار هاي صلح و برضد ثرمايه داري دادند.

بس ها و و قطار هاي آهن هزار ها تن از افراد ديگر را براي شرکت در تظاهرات آوردند که بزرگترين اجتماع و تظاهرات احتجاجيه اي خوانده شده که تا حال در برابر اين جلسه سران هشت کشور صنعتي و متمول ن جهان بعمل آمده است.

تنظيم دهندگان اين مظاهره گفتند تجويز گرفته اند که تا ختم اين روز تظاهرات تا ۱۰۰هزار نفر شرکت کنند.

مقامات جرمني هزار ها تن از افراد پليس و عساکر ضد شورش را در محفل تعبيه کرده اند تا عليه هرگونه خشونت و شدت عمل مواظبت کنند. روستوک از محل برگذار شدن کانفرانس سران در شهر تفريحي هيليگيندم درسواحل بحيره بالتيک تقريباً ۲۰ کيلومتر فاصله دارد.

XS
SM
MD
LG