لینک های دسترسی

Breaking News

یک کنفرانس دو روزه بین المللی با بیانات حامد کرزی کریم آغا خان و عبدالله بداوى افتتاح گردید


این کنفرانس دو روزه که از سوی وزارت تجارت افغانستان به همکاری بنیاد انکشافی اغا خان دایر گردیده در ان برعلاوه حامد کرزی ریس جمهور و یک تعداد 575 وزرای کابینه حکومت افغانستان - کريم آغاخان ٤٩ مين امام اسماعليان جهان بيش از ٣٠٠ تن از نمايندگان سکتور خصوصى داخلى و خارجى سفراى کشور هاى مختلف مقيم کابل نیز اشتراک نموده بودند.

ريس جمهور کرزى طى سخنرانى اش گفت که در اين کنفرانس روى موضوعاتى چون قوانين و امکانات سرمايه گذارى در کشور بحث صورت خواهد گرفت.

حامدکرزی میگوید که قبل از حکومت وى در عرصه تجارت و سرمايه گذارى در افغانستان مشکلات زياد وجود داشت- اما اکنون زمينه هاى بهتر براى سرمايه گذارى در کشورش مساعد شده است و تجارب نشان دهنده ی آنست هر کسى که در افغانستان سرمايه گذارى نموده است مفاد بيشتر را بدست آورده است.

رییس جمهور کرزی به روند بازسازى در افغانستان اشاره نموده گفت که طى سه سال گذشته به احداث سرک هاى حلقوى توجه بيشتر صورت گرفته و کار اعمار آن در حال تکميل شدن است و کار احداث خط هاى آهن که افغانستان را با کشور هاى ايران ، پاکستان و قزاقستان وصل مى نمايد، ادامه دارد.

اما کريم آغاخان امام چهل نهم اسماعليان جهان در سخنرانى اش در اين کنفرانس امنيت را یگانه چالش فرا روی توسعه و رشد سرمايه گذارى در افغانستان خواند.

کريم آغاخان میگوید که در حال حاضر سرمايه گذاران داخلى و خارجى در افغانستان با مشکلات امنيتى مواجه اند و عدم حمايت حکومت افغانستان را احساس مى نمايند.

اما با وجود مشکلات موجود در عرصه تجارت در افغانستان کریم آغا خان اظهار اميد وارى نموده گفت که در اين کنفرانس مشکلات در عرصه تجارت و سرمايه گذارى شناسايى و راه هاى حل آن جستجو خواهد گردید.

انوار الحق احدی وزیر مالیه افغانستان داتوسيرى عبدالله بداوى صدراعظم کشورماليزيا از طريق ويديو در روز اول این کنفرانس سخنرانى نموده گفت که در سال هاى قبل کشور ماليزيا نيز در عرصه تجارت و سرمايه گذارى دچار مشکلاتى شبيه افغانستان بود که باتجديد قوانين بازساختن مرز ها براى سرمايه گذاران خارجى و حمايت از آن - اکنون کشور ماليزيا از لحالظ توسعه سرمايه گذارى ١٩ مين کشور جهان مى باشد.

صدراعظم مالیزیا در این کنفرانس گفت که کشور ماليزيا آماده است که در اين راستا تجارب خود را با افغانستان شريک و افغانستان را همکارى نمايد.

به اساس معلومات شبکه انکشافى آغاخان ، حکومت افغانستان ، شبکه انکشافى آغاخان درمشارکت با بانک جهانى ، برنامه انکشافى ملل متحد و بانک انکشاف آسيايى کنفرانس يادشده را ميزبانى مى نمايند.

XS
SM
MD
LG