لینک های دسترسی

Breaking News

کانگرس ايالات متحده تقريبا شش مليارد دالر کمک به افغانستان را تصويب نمود


مجلس نمايندگان کانگرس ايالات متحده لايحه ايرا به تصويب رسانيد که بر اساس ان تقريبا شش مليارد دالر کمک اقتصادي و نظامي براي افغانستان در جريان پنج سال آينده تدارک ميگردد.

نمايندگان کانگرس اين لايحه را بروز چهارشنبه با اکثريت آراي ۴۰۶ راي موافق در برابر ۱۰ راي مخالف ، تصويب نمودند.

اين لايحه سالانه يک اعشاريه هفت مليارد دالر را براي امداد بشري و اقتصادي و ۳۲۰ مليون دالر را براي کمک نظامي مدنظر گرفته که از سال ۲۰۰۸ اغاز ميگردد.

اما بر طبق اين لايحه امداد ايالات متحده به حکومات محلي افغانستان در صورتيکه با شورشيان و قاچاق و تجارت مواد مخدر ارتباط داشته باشند قطع ميگردد.

ايلينا راس لي تي نينن، نماينده کانگرس از حزب جمهوري خواه گفت که اين اقدام از يک ستراتيژي ضد مواد مخدر براي افغانستان نمايندگي ميکند.

وي گفت وجوه امداد براي تقويت اصلاحات اجتماعي و بهبود وضع زنان مدنظر گرفته شده است که در زمان حکمروائي طالبان سرکوب شده بودند.

قصر سفيد در مورد شرايط امداد طي بيانيه اي بروز چهارشنبه اعتراض نموده گفت که اين اقدام «شرايط غيرواقعي» را بميان مياورد و بمناطقي که نيازمندي موجود است صدمه وارد ميکند.

XS
SM
MD
LG