لینک های دسترسی

Breaking News

اسرائيل متوسل به ضربات هوائي بر باريکه غزه شده است


سخنگوي نظامي اسرائيل گفته است بر عمارتي حمله شده که از آن گروه اسلامي جهاد و يک يک ورکشاپ تسليخاتي و همچنان لواي شهداي الاقصا استقاده مي کرد.

هر دو گروه مسئوليت حمله غير موفقي ر اادعا کرده اند که ديروز شنبه از جانب خاک سرحدي خودشان کرده بودند.

ابو احمد سخنگوي جهاد اسلامي گفت چهار مرد فلسطيني با شتاب به جانب سد شديداً حراست شده سرحدي اسرائيل با غزه يورش بردند.

او گفت هدف اين حمله اختطاف يک عسکر اسرائيلي بود. تصاوير ويدويوئي نشان ميدهد که مهاجمين ذريعه يک عراده موتر زرهدار که خبرنگران از آن استفاده ميکند خود را به سرحد رسانيدند.

در عين حال ، جناح هاي فسلطيني رقيب در باريکه غزه به نبرد با همديگر ادامه دادند و با اين عمل شان متارکه اي را بيشتر ضعيف ساختند که دو هفته قبل بين حماس و فتح امضا شد.

XS
SM
MD
LG