لینک های دسترسی

Breaking News

پارلمان عراق رئيس جنجال برانگيز آن نهاد را خلع کرد


.مقامات ميگويند ۱۱۳ عضو از ۱۶۸ عضو حاضر مجلس در بغداد امروز راي دادند تا محمودالمشهداني را برکنار کنند.

اعضاي پارلمان به بلاک سني هاي عرب در پارلمان يک هفته وقت داده تا جانشين او را نامزد کنند.

در عين زمان، خالدالعطيه، معاون مشهداني بعوض او خدمت خواهد کرد. مشهداني به ايراد تبصره هاي جنجال برانگيز شهرت داشت و همچنان بروز يکشنبه طبق ادعا يکي از محافظين او بر يک عضو پارلمان حمله کرده بود.

در عين زمان، گوردن برون، وزير ماليه و صدراعظم احتمالي آيندۀ برتانيه امروز در بغداد با نوري المالکي، صدراعظم عراق مذاکره کرد.

سفارت برتانيه ميگويد برون براي يک روز به عراق سفر کرد تا حقايقي را جمع آوري کند که براي تصاميمش در مورد عراق لازميست. وسيعاً انتظار برده ميشود که او جانشين توني بلير گردد.

XS
SM
MD
LG