لینک های دسترسی

Breaking News

سودان قواي حافظ صلح ملل متحد و اتحاديۀ افريقائي را در دارفور قبول کرد


يک بيانيۀ مشترک امروزي سودان، اتحاديۀ افريقائي و ملل متحد حاکيست که سودان پيشنهاد عمليات مشترک را بعد از دريافت توضيحات و تشريحات از دو نهاد بين المللي پذيرفته است.

در بيانيه همچنان گفته شده که سودان، ملل متحد و اتحاديۀ افريقائي روي لزوم يک آتش بس فوري و جامع در دارفور همراه با يک عمليۀ سياسي که دران همه سهيم باشند، موافقه کرده اند.

سيد جنت، يک مقام ارشد اتحاديۀ افريقائي اين بيانيه را امروز در پايان يک جلسۀ دو روزه در اديس ابابا، قرائت کرد.

عمرالبشير، رئيس جمهور سودان بار اول در ماۀ نومبر سال گذشته روي يک پلان سه مرحله اي موافقه کرد که در حدود ۲۰ هزار عسکر ملل متحد را در دارفور مستقر ميساخت.

اما او ازان وقت ببعد در مورد توافق تزلزل نشان داده و در قسمت تطبيق آن تعلل کرده است.

بموجب اين پلان بين ۱۷ هزار تا ۱۹ هزار عسکر در دارفور مستقر خواهد شد. اتحاديۀ افريقائي در حال حاضر در حدود ۷۰۰۰ عسکر در دارفور دارد که نتوانسته خشونت را در منطقه متوقف سازد.

يک قيام در سال ۲۰۰۳ خشونتي را سبب گرديد که از آن سال باينطرف ۲۰۰ هزار نفر را کشته و بيش از دو مليون نفر ديگر را بيجا ساخته است.

XS
SM
MD
LG