لینک های دسترسی

دپلومات ارشد ايالات متحده با مقامات حکومت پاکستان ملاقات کرد


قرار است دپلومات ارشد ايالات متحده براي جنوب آسيا و آسياي مرکزي امروز روي موضوعات ذات البيني در پاکستان مذاکره کند.

ريچارد بوچر، معين وزارت خارجۀ ايالات متحده در نظر دارد با مقامات ارشد پاکستاني ملاقات کرده و ساحات مورد نگراني بين دو متحد را مورد بحث قرار دهد.

شان مکارمک، سخنگوي وزارت خارجۀ ايالات متحده اين گزارش هاي وسايل نشراتي را رد کرده که سفر بوچر به پاکستان بمنظور ميانجي گري در يک معاملۀ سياسي بين مشرف و مخالفين حکومت او در تبعيد ميباشد.

بروز چهارشنبه، مکارمک بخبرنگاران گفت که پاکستاني ها خود شان قابليت حل و فصل اختلافات را بدون کمک ايالات متحده دارند.

از وقت حملات دهشت افگني ۱۱ سپتمبر بر ايالات متحده باينطرف، پاکستان يک متحد عمدۀ ايالات متحده در جنگ عليۀ دهشت افگني شده است.

XS
SM
MD
LG