لینک های دسترسی

Breaking News

بقول مقام افغاني پوليس سه تندرو طالب را کشت


يک مامور دولت در جنوب افغانستان ميگويد پوليس سه تندرو را در تصادمات ديشبي بقتل رسانيده است.

ولسوال ميزان ولايت زابل امروز گفت جنگ وقتي مشتعل شد که تندروان طالب بر يک موضع پوليس حمله کردند.

جزئيات بيشتري در دست نيست. در عين زمان، مقامات ارشد نظامي ايالات متحده ميگويند رابرت گيتس، وزير دفاع در جلسۀ هفتۀ جاري ناتو در بروکسل خواستار کمک بيشتر در جنگ افغانستان خواهد شد.

مقامات ميگويند گيتس بروز پنجشنبه از متحدين اروپائي واشنگتن خواستار کمک بيشتر تخنيکي بمنظور تقويۀ اردوي ملي افغانستان در جنگ عليۀ تندروان طالب خواهد شد.

در حدود ۵۰ هزار عسکر ايالات متحده و ناتو با قواي افغاني کمک ميکنند تا شورش تندروان طالب را که جهش تازه کسب کرده، فرو نشانند.

درين اواخر تلفات اهالي بمساعي آنها صدمه زده است. بروز سه شنبه، عساکر ايالات متحده هفت فرد پوليس را که گفتند فکر کردند قواي دشمن بود، بقتل رسانيدند.

کريم رحيمي، سخنگوي رياست جمهوري افغانستان گفت اين واقعه نتيجۀ يک سؤ تفاهم و فقدان مخابره بين دو جانب بود.

کميتۀ بين المللي صليب سرخ ميگويد در خشونت بين قواي بين المللي و شورشيان، اهالي متحمل تلفات شده اند.

XS
SM
MD
LG