لینک های دسترسی

Breaking News

شورشيان در شهر سامرا در عراق بر يک مسجد شيعيان حمله کردند


پوليس عراق ميگويد انفجار يک بم دو مينار يک زيارت متبرک شيعيان را در سامرا تخريب نموده اين بيم را بوجود آورده است که مبادا خشونت هاي فرقوي تشديد گردد.

در انفجار امروزي در مسجد عسکريه از تلفاتي گزارش داده نشده است. يک حملۀ سال گذشته گنبد طلائي مشهور اين زيارت را تخريب کرده باعث سقوط عراق بخونريزي هاي فرقوي گرديد.

بعد از بم گزاري امروزي، حد اقل بر يک مسجد سني ها حمله صورت گرفت. حکومت عراق قيود نامحدود را بر گشت و گزار در بغداد و سامرا وضع نمود.

نوري المالکي، صدراعظم، طي يک بيانيۀ تلويزيوني سراسري بقواي عراقي هدايت داد تا تدابير امنيتي را در اطراف اماکن مذهبي در سراسر کشور تشديد نمايد.

او گفت عساکر عراقي مؤظف بحفاظت اين زيارت براي تحقيقات توقيف شده اند. مقتدي الصدر، ملاي تندرو شيعه خواستار سه روز عزاداري شد و از مليشياي مهدي مربوط خود خواستار خويشتن داري گرديد.

اعضاي وفادار باين ملا در پارلمان در عکس العمل باين حمله اشتراک شان را در جلسات پارلمان تعليق نمودند. رهبران مذهبي سني نيز خواستار آرامش شده اند.

XS
SM
MD
LG