لینک های دسترسی

Breaking News

خبر کشته شدن غير عمدي افراد پليس افغانستان ذريعه قواي ائتلاف


خبر کشته شدن غير عمدي و اشتباه آميز افراد پليس افغانستان ذريعه قواي ائتلاف برهبري ايالات متحده بروز دوشنبه، در روزنامه هاي معتبر امريکا گذارش شده است.

روزنامه هاي نيويارک تايمز و واشنگتن پوست در شماره هاي ۱۳ جون شان از اسلام آباد و کابل گفته اند که قواي ائتلاف برهبري قواي نظامي ايالات متحده هفت تن از افراد پليس افغان را در شام روز دو شنبه ، با موجوديت اشتباه متقابل هردو جانب در تشخيص هويت همديگر ، کشته اند.

روزنامه نيويارک تايمز ميگويد که اين حادثه هنگامي دست داد که يکدسته قواي امريکا حين نزديک شدن به يک موضع تفتيش پليس افغان در ولسوالي خوگياني ولايت ننگرهار مورد حمله بم افزار هاي راکتي و اسلحه خفيف آنها قرار گرفتند و قواي ائتلاف نيز پس از گلوله باري متقابل، از قواي هوائي خود شان استمداد جستند و بعد ازاين استمداد ، عليه افراد پلس افغان از يک هيليکوپتر نظامي استفاده کردند.

اسوشيتد پرس بروز ۱۳ ماه جون ازاظهارات بي سابقه يک ديپلومات ارشد ايالات متحده درپاريس که گفته است «اسلحه ايراني به افغانستان ارسال شده و براي طالبان ميرسد» گذارش داده و بعد از قول نيکولاس برنس معين وزارت خارجه ميگويد: «ناتو سد راه ارسالات اسلحه به شورشيان طالبان شده و سند و برگه اي را بدست داده است که ايران در امر کمک به گروهي که باري آنرا يک دشمن شديد ميخواند کمک ميکند.

نيکولاس برنس در مصاحبه با «سي ان ان» گفته است : «برگه رد ناپذير وجوددارد که ايراني ها اکنون به اين عمل مبادرت ورزيده اند: «يه يقين اين امر از جانب حکومت ايران صورت مي گيرد. ابن امر ا ز سوي قومانداني پاسبانان انقلاب ايران صورت مي گيرد که يک واحداساسي حکومت ايران است.»

اسوشتيتد پرس ميگويد: نيکولاس برنس که بطور جداگانه به اسو شي اييت پرس نيز مصاحبه نموده گفته است:

«ناتو براي متوقف اساختن جريان اين ارسالات دست بکار گردد. سر حد بين ايران و افغانستان بسيار طولاني است و اما ايراني ها بايد بدانند که ما در افغانستان مي باشيم و با آن ، يعني ارسال اسلحه به طالبان، مخالفت خواهيم کرد.» اسوشتيد پرس بعد از نيکولاس برنس چنين نقل قول کرده است: «اين يک سوال بسيار جدي است و ايران از تصاويب و فيصله نامه هاي شوراي امنيت ملل متحد تخطي صريح کرده است.»

برنس در باره حجم واندازه ارسالات الزام بسته شده اسلحه ايراني به طالبان تفصيل نداده است هر چند به گفته آن بنظر مي رسيد ميخواهد بگويد که اين تعاون ايراني ها به طالبان محدود بوده است. معذا او ميگويد:

«فکر نمي کنم اين اسلحه هاي ارسالي ايران در تياتر و صحنه بزرگتر جنگ در افغانستان تائير عمده اي داشته بوده باشد.»

اسوشيتد پرس بعد از نيکولاس برنس نقل قول کرده که گفته است: ارسال اسلحه ايراني به طالبان در افغانستان وضع جنگي را برضد ما تغيير نخواهد داد اما اين عمل آنها بسيار درد سردهنده است و بر حسب حقوق و قوانين بين الدول غير قانوني است و ايراني ها بايد آنرا متوقف سازند.» و بلفاست تيليگرام در شماره ۱۳ ماه جون خود در باره به گفته آن «وعده هاي داده شده اما هنوز عملي ناشده به زنان افغانستان» گفته است:

«درسرتاسر افغانستان احصائيه ها وضع زنان را تيره نشان ميدهد چه حدود دو و نيم ميليون زنان بيوه در افغانستان وجود دارند که تا کنون نه تنها حايز هيچ حق و حقوقي شناخته نشده اند بلکه از جانب دولت خود شان نيز حمايت نميگردند.

بل فاست تيليگرم ميافزايد: « و باوجود قانوني که اخيراً به تصويب رسيده و بر حسب آن دختران نباد پيش از سن ۱۶ سالگي ازدواج کنند، در وضع ناهنجار دختران هيچ تعييري رو نما نشده است چه هنوز نيز دختران در سنين خرد و حتي در ۹ سالگي به عقد ازدواج مجبور ساخته ميشوند و تنها در چند سال اول سن جواني خودشان ، چندين بار حامله شده و صاحب ده ها طفل خرسال تر از خود مي گردند، در حاليکه ۲۰٪ اطفال آنان پيش از اينکه به سن پنج سالگي برسند، ميميرند.

بل فاست تيليگرام دراخير مي گويد: موسسات تعاوني غير حکومتي نيز که سعي کرده اند در افغانستان چيزي به نفع زنان بيوه افغان انجام بدهند تا معيشت خود و يتيمان شانرا فراهم سازند، چندان موفق نبود ه اند.

اين امر به گفته آن بيشتر در صفحات جنوب و جنوب شرق افغانستان ديده شده است .

XS
SM
MD
LG