لینک های دسترسی

Breaking News

گيتس: باوجود کمبودها، ناتو در افغانستان مؤثر است


رابرت گيتس، وزير دفاع ايالات متحده ميگويد اتحاد ناتو نشان داد که باوجود کمبودي ها در تعداد عساکر در افغانستان آن اتحاديه ميتواند مؤثر باشد.

گيتس ميگويد قواي ناتو در افغانستان از تهاجم متوقع طالبان در ماه هاي اخير جلوگيري کرد. او گفت اين نشان ميدهد که باوجود ادامۀ ناتواني در اعزام تعداد عساکري که رهبران تعهد نموده اند، عساکر پيشرفت ميکنند.

وزير دفاع اين موضوع را ديشب در جريان توقفي در آلمان در راۀ سفر به بروکسل جهت اشتراک در جلسۀ ناتو، بيان کرد. گيتس گفت توقع دارد در جريان جلسات امروز و فرداي وزراي دفاع ناتو روي چگونگي هم آهنگ ساختن بهتر کمک ها مباحثاتي صورت گيرد.

قوماندان ارشد ناتو در افغانستان هفتۀ گذشته گفت به عساکر محاربوي بيشتر، هليکوپترهاي بيشتر و مربيان بيشتر براي قواي امنيتي افغانستان ضرورت دارد.

XS
SM
MD
LG