لینک های دسترسی

در حمله بر مخفيگاۀ القاعده در افغانستان هفت طفل کشته شد


قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان ميگويد در حملۀ هوائي بر يک مجتمع که اظهار عقيده ميشد تندروان القاعده دران پنهان شده اند، هفت طفل کشته شده است.

ائتلاف امروز طي بيانيه اي گفت که طبق اطلاعات استخباراتي دران مجتمع که شامل يک مسجد و يک مدرسه بود، شورشيان موجود بودند.

جگرن کرس بلچر، سخنگوي ائتلاف گفت در مراقبت ازين مجتمع علائمي ديده نشد که اطفال موجود بوده باشد.

در بيانيه گفته شده که اظهار عقيده ميشود که درين حملۀ ديشبي در ولايت پکتيکا چندين تندرو نيز هلاک شده اند.

امروز در کابل، مقامات گفتند که بارابطه به بم گزاري روز يکشنبه در يک بس پوليس که حد اقل ۳۵ نفر را هلاک ساخت، مردي را توقيف کرده اند. گروۀ طالبان مسؤليت بم گزاري کابل را مدعي شده است.

حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان اين حمله را محکوم کرده کوششي براي مانع شدن تعليم و تربيۀ قواي امنيتي در افغانستان خواند.

مقامات افغاني ميگويند بس حامل استادان اکادمي پوليس در نزديک يک ماموريت پوليس در يک منطقۀ مزدحم شهر کابل منفجر شد.

اکثريت مقتولين منسوبين پوليس بودند. مقامات ميگويند ۵۲ نفر ديگر زخمي شدند.

در يک حملۀ ديگر روز يکشنبه، مقامات قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان ميگويند، انفجار يک بم کنار جاده در ولايت قندهار سه عضو ائتلاف و مترجم افغان شان را کشت.

XS
SM
MD
LG