لینک های دسترسی

Breaking News

قواي ائتلاف بخاطر قتل اطفال در جريان حملۀ هوائي در افغانستان پوزش طلبيد


قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان بخاطر مرگ هفت طفل در جريان حملۀ هوائي بر يک مجتمع که اظهار عقيده ميشد تندروان القاعده دران پنهان شده بودند، پوزش طلبيده است.

ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده امروز طي بيانيه اي گفت که طبق اطلاعات استخباراتي دران مجتمع که شامل يک مسجد و يک مدرسه بود، شورشيان موجود بودند.

ائتلاف گفت در مراقبت ازين مجتمع علائمي ديده نشد که اطفال موجود بوده باشد. بيانيۀ ائتلاف حاکيست که شاهداني که ازين حمله جان بسلامت بردند، تندروان را متهم ساختند که از خروج اطفال از مجتمع ممانعت نمودند.

جگرن کرس بلچر، سخنگوي قواي ائتلاف گفت آن قوا بخاطر کشته شدن مردم بيگناه حقيقتاً متاسف است.

او اين واقعه را يک مثال ديگر استعمال مسجد منحيث پناهگاه و استفاده از اهالي بيگناه منحيث سپر انساني توسط القاعده خواند. در بيانيه گفته شده که اظهار عقيده ميشود که درين حملۀ ديشبي در ولايت پکتيکا چندين تندرو نيز هلاک شده اند.

امروز در کابل، مقامات گفتند که بارابطه به بم گزاري روز يکشنبه در يک بس پوليس که حد اقل ۳۵ نفر را هلاک ساخت، مردي را توقيف کرده اند. گروۀ طالبان مسؤليت بم گزاري کابل را مدعي شده است.

حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان اين حمله را محکوم کرده کوششي براي مانع شدن تعليم و تربيۀ قواي امنيتي در افغانستان خواند.

مقامات افغاني ميگويند بس حامل استادان اکادمي پوليس در نزديک يک ماموريت پوليس در يک منطقۀ مزدحم شهر کابل منفجر شد.

اکثريت مقتولين منسوبين پوليس بودند. مقامات ميگويند ۵۲ نفر ديگر زخمي شدند.

در يک حملۀ ديگر روز يکشنبه، مقامات قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان ميگويند، انفجار يک بم کنار جاده در ولايت قندهار سه عضو ائتلاف و مترجم افغان شان را کشت.

XS
SM
MD
LG