لینک های دسترسی

بش و اولمرت امروز روي شرق ميانه مذاکره ميکنند


جورج دبليو بش، رئيس جمهور ايالات متحده و ايهود اولمرت، صدراعظم اسرائيل امروز در قصر سفيد جهت مذاکره روي آغاز مجدد عمليۀ شرق ميانه ملاقات ميکنند.

توني سنو، سخنگوي قصر سفيد ميگويد اين مذاکرات ادامۀ پشتيباني ايالات متحده را از حکومت اسرائيل و کساني که از راۀ حل دو دولتي در منازعۀ شرق ميانه طرفداري ميکنند، نشان ميدهد.

سنو همچنان ميگويد آقاي بش بروز دوشنبه طي يک صحبت تلفوني پشتيباني از محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطينيان را ابراز داشت.

آقاي عباس مربوط گروۀ فتح هفتۀ گذشته حکومت فلسطيني تحت رهبري حماس را منحل کرده و بروز يکشنبه مراسم تحليف يک کابينۀ جديد را بجا آورد.

حماس هفتۀ گذشته طي جنگ هاي شديدي با گروۀ فتح که کنترول کرانۀ غربي رود اردن را بدست دارد، کنترول باريکۀ غزه را بدست گرفت.

بروز دوشنبه، ايالات متحده و اتحاديۀ اروپائي گفتند در نظر دارند کمک مستقيم به حکومت جديد فلسطينيان را که حماس شامل آن نيست، از سر گيرند.

XS
SM
MD
LG