لینک های دسترسی

Breaking News

ايالات متحده توقع دارد که مذاکرات شش جانبه در اوائل ماۀ جولاي از سر گرفته شود


فرستادۀ ارشد ايالات متحده در مذاکرات روي پروگرام ذروي کورياي شمالي ميگويد توقع دارد مذاکرات شش جانبه در اوائل ماۀ جولاي از سر گرفته شود.

کرستوفر هل، معين وزارت خارجۀ ايالات متحده امروز در توکيو گفت ترجيح ميدهد اين مذاکرات بزودي بعد از رخصتي روز استقلال ايالات متحده در روز چهارم جولاي آغاز گردد.

در يک انکشاف ديگر مقامات کورياي جنوبي با دو شرکت بزرگ نفت آن کشور کار ميکنند تا مقادير زياد مواد نفتي را به کورياي شمالي انتقال دهند.

اين انتقال بخشي از توافق براي خاتمه بخشيدن به پروگرام ذروي کورياي شمالي است.

کورياي شمالي در ماۀ فبروري موافقه کرد تا دستگاۀ عمدۀ ذروي خود را متوقف سازد ولي گفت که تا وقتي ۲۵ مليون دالر آن کشور که در يک بانک مکاو قيد شده آزاد نگردد اين کار را انجام نخواهد داد.

هل بروز سه شنبه تائيد کرد که اين مبلغ مورد مناقشه بيک حساب کورياي شمالي در يک بانک روسيه تحويل گرديده است.

پيونگ يانگ به تعقيب تائيد عمليۀ حل و فصل مناقشۀ بانکي، از يک هيئت ادارۀ بين المللي انرژي ذروي دعوت بعمل آورد تا هفتۀ آينده از کورياي شمالي ديدن کند

XS
SM
MD
LG