لینک های دسترسی

رئيس جمهور قزاقستان مجلس سفلي پارلمان را منحل کرد


نور سلطان نظربايف، رئيس جمهور قزاقستان مجلس سفلي پارلمان را منحل نموده و خواستار انتخابات قبل از وقت براي ۱۸ آگست گرديده است.

آقاي نظر بايف اين موضوع را امروز در جريان ملاقات با اعضاي حزب حاکم «نور اوتن» در پارلمان اعلام کرد.

اعضاي پارلمان بعد ازانکه يک سلسله اصلاحات را بمنظور ديموکراتيک تر ساختن نظام سياسي قزاقستان تصويب نمودند، خواستار انتخابات قبل از وقت بودند.

اين اصلاحات شامل کوتاه ساختن دورۀ خدمت رئيس جمهور از هفت سال به پنج سال و محدوديت آن براي دو دوره ميباشد.

اما اين اصلاحات صرف به رؤساي جمهوري قابل تطبيق است که بعد از آقاي نظربايف بقدرت ميرسند.

اعضاي پارلمان قزاقستان در ماۀ مي تعديلات ديگري را تصويب نمودند که به آقاي نظربايف اجازه ميدهد تا زنده است رئيس جمهور باشد.

XS
SM
MD
LG