لینک های دسترسی

Breaking News

نيويارک تايمز مي نويسد آقاي حامد کرزي از تغير تکتيکهاي حملات دهشت افگني طالبان ياد نموده و ميگويد اين تغير قسماً زادۀ مأيوسيت آنها از بغاوت متزلزل آنها است


روزنامۀ نيو يارک تايمز مينويسد که آقاي حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان از تغير تکتيکهاي حملات دهشت افگني طالبان ياد نموده و ميگويد اين تغير قسماً زادۀ مايوسيت آنها از بغاوت متزلزل آنها ميباشد.

آقاي کرزي متذکر گرديده که حملات طالبان عليه پوليس هم قسماً زادۀ تقويۀ اردوي ملي افغانستان و ضعف پوليس است.

رئيس جمهور افغانستان ميگويد طالبان اعتقاد نداشتند که اردوي ملي بتواند در مدت کمي چنان قوتي حاصل کند که دوش بدوش قواي ائتلاف عليه آنها به جنگد.

نيو يارک در گزاشي از کابل از خبر نگارش چيورس مي نگارد ادميرال ويليام فالن افسر عالي رتبۀ امور شرق ميانه در قومانداني مرکزي ايالات متحده با اين ارزيابي آقاي کرزي موافقت نموده و ميگويد احساس من نيز همين است که طالبان در اثر مايوسيت دست به چنين اعمال ترسناک ميزنند.

اين تبادل نظر بين رئيس جمهور کرزي و افسر امريکائي روز دو شنبه در کابل در ملاقاتي درقصر رياست جمهوري صورت گرفت و به خبر نگار نيو يارک تايمز اجازۀ حضور در صحبت شان داده شده بود.

خبر نگار مي نويسد که اين ملاقات يکي از چندين ملاقات ادميرال ويليام فالن بشمول ملاقاتها با قوماندانهاي امريکائي و ناتو بود.

او دو روز را در افغانستان سپري کرد و از هرات هم ديدن نمود و پيشرفت کار سرک سازي را مشاهده کرد.

اين افسر همچنان از جريان ساختمان پلي بر روي درياي پنج بين تاجکستان و افغانستان ديدن کرد که آقاي کرزي و مامورين امريکائي ميگويند تجارت را در منطقه تقويه خواهد کرد.

نيو يارک تايمز مي نگارد انگيزۀ واقعي طالبان واضح نيست. ادميرال فالن ميگويد اين شورش متجانس نيست ولي شامل مخلوطي از جنگجويان متعهد به يک مفکوره ، خارجيان، جنايتکاران محلي ، دست اندرکاران زرع خشخاش وجوانان اجير است.

يک مامورامريکائي گفت طالبان نظر به ضعيف بودن و آسيب پذير بودن پوليس شايد آنها را هدف ميگيرند وآقاي کرزي نيز چنين معلوم ميشود که با او همنواست و ميگويد طالبان قوي نيستند و بسيار ضعيف هستند.

آنها مشکل خلق نمي کنند اين ضعف ماست که مشکلات ايجاد کرده است. خبر نگار نيو يارک تايمز مي نويسد آقاي کرزي بيشتر اين ملاقات را صرف مسايلي کرد که شامل توسعۀ روابط و تجارت با آسياي ميانه و خشنودي از اعمار پلي بر درياي پنج بود که انتظار ميرود درماه آگست گشايش يابد.

ولي بقول نيو يارک تايمز مامورين امريکائي نيز نگراني شانرا در مورد پشتيباني که از ايران به شورشيان ميرسد ابراز داشتند.

نيو يارک تايمز در گزارش ديگري از خبرنگارش در پيشاور مي نويسد که مامورين امنيتي پاکستان ميگويند در اثر شليک راکت بر وزيرستان شمالي بيست نفر کشته شده اند آنها ميگويند اين حمله از افغانستان بر يک کمپ تربيوي تندروان صورت گرفته است.

وزيرستان شمالي مرکز فعاليتهاي طالبان و تندروان القاعده است و حکومت رئيس جمهور بُش شکايت کرده که پاکستان اقدام کافي براي خاموش ساختن تندروان نمي کند.

جنرال وحيد ارشاد يک نطاق نظامي پاکستان تکذيب نمود که قواي افغاني و ايالات متحده که درافغانستان عمليات دارند درين حمله دخيل بوده باشند وي گفت انفجار زماني رخ داد که بمي که تندروان در حال ساختن آن بودند انفلاق کرد.

نيو يارک تايمز از قول يک مامور عالي رتبۀ امنيتي پاکستان مي نويسد که يک يا دو راکت بر يک مجتمع سه خانه و يک خيمه در يک کمپ تربيوي اصابت کرد که اکثراً مورد استفادۀ تندروان عرب و ازبک قرار دارد.

وي گفت ظاهراً اين راکت به هدف اصابت کرده است. ولي با اين نظر باشندگان محل اختلاف نظر نشان داد که اين محل يک مسجد بوده است.

XS
SM
MD
LG