لینک های دسترسی

سؤ قصد حين سفر وزير دفاع آلمان در افغانستان


وزارت دفاع آلمان يک گزارش روزنامه را تائيد کرده که وقتي فرانس يوسف يونگ، وزير دفاع در اوائل ماۀ جاري از افغانستان ديدن مينمود توطئه اي براي قتل او چيده شده بود.

يک سخنگوي وزارت فاع آلمان بروز يکشنبه گفت استخبارات آلمان به هيئت معيتي يونگ گفت که توطئه اي روي دست است که بين شهر کابل و ميدان هوائي بر کاروان موترهاي او حمله صورت ميگيرد.

در مسير حرکت او تغير وارد شد. يونگ جهت ملاقات با حامد کرزي، رئيس جمهور و ديدار با عساکر آلماني بتاريخ ششم جون از افغانستان ديدن کرد.

در حدود سه هزار عسکر آلماني در داخل قواي ناتو در افغانستان خدمت ميکنند.

XS
SM
MD
LG