لینک های دسترسی

Breaking News

رهبران اسرائيل و عرب امروز در مصر ملاقات ميکنند


ايهود اولمرت، صدراعظم اسرائيل امروز در مصر با محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطينيان ملاقات ميکند.

درين کنفرانس سران در تفرجگاۀ شرم الشيخ همچنان حسني مبارک رئيس جمهور مصر و ملک عبدالله پادشاۀ اردن اشتراک خواهند داشت.

آقاي اولمرت کوشش کرد که اين توقعات را کاهش دهد که اين مذاکرات شايد پيشرفت قابل ملاحظه اي را ببار آورد.

او در عوض ميگويد اين ملاقات مهم خواهد بود زيرا نشان خواهد داد که هر چهار رهبر در مورد پيشبرد عمليۀ صلح تمايل شان را ابراز ميدارند.

انتظار ميرود آقاي اولمرت طرقي را که او در نظر دارد با حکومت فلسطينيان همکاري کند بيان نمايد.

مقامات فلسطيني ميگويند آنها ميخواهند مذاکرات روي خاتمه بخشيدن به اشغال کرانۀ غربي رود اردن و پيشرفت بسوي تاسيس يک دولت فلسطيني از سر گرفته شود.

XS
SM
MD
LG