لینک های دسترسی

در تازه ترين خشونت ها در مقديشو، حد اقل هفت نفر کشته شد


شاهدان عيني در پايتخت صوماليه ميگويند از اثر انفجار يک بم در نزديک يک بازار مزدحم حد اقل پنج نفر کشته و نه تن ديگر زخمي شدند.

شاهدان عيني و کارمنددان صحي ميگويند امروز يک دسته از زنان در نزديک بازار برکۀ مقديشو مشغول پاک کاري جاده بودند که بم منفجر گرديد.

آنها ميگويند پوليس اندکي بعدتر بصحنۀ انفجار رسيده و منطقه را مسدود کرد. اين انفجار به تعقيب يک شب ديگر ناآرامي در پايتخت رخ داد که طي آن شورشيان مسلح به ماشيندار و راکت اندازهاي خفيف با قواي امنيتي جنگيدند.

شاهدان عيني ميگويند حد اقل دو نفر وقتي هلاک شدند که يک بم دستي بر يک خانه در نزديک صحنۀ جنگ اصابت نمود.

اين زدوخورد در منطقۀ شمالي پايتخت رخ داد که سنگر مستحکم اسلاميست ها شناخته شده است.

XS
SM
MD
LG