لینک های دسترسی

Breaking News

گروۀ امدادي ايتاليه کار خود را در افغانستان از سر گرفتند


يک گروۀ امدادي ايتاليه امروز بعد ازان شفاحانۀ خود را در کابل دوباره باز نمود که حکومت افغانستان يکي از کارمندان آن سازمان را که به سؤ ظن همکاري با طالبان در يک اختطاف توقيف کرده بود، آزاد نمود.

رحمت الله حنفي، کارمند افغان در ماۀ مارچ توقيف شده و به دست داشتن در اختطاف دنيل ماستروجياکومو متهم گرديد.

حنفي در قسمت کمک براي رهائي خبرنگار ايتاليائي با طالبان مذاکره ميکرد. گروۀ امدادي موسوم به «امرجنسي» بعنوان احتجاج عليۀ توقيف حنفي از افغانستان خارج شد.

مقامات هفتۀ گذشته اتهامات را فسخ نموده و او را آزاد کردند. امرجنسي ميگويد که براي فعلاً بخش جراحي شفاخانه باز خواهد بود.

آن سازمان ميگويد که يک تعداد ديگر کارمندان بسوي افغانستان روان اند و در نظر دارند کار شان درساير تاسيسات از سر بگيرند.

XS
SM
MD
LG