لینک های دسترسی

گروۀ امدادي ايتاليه کار خود را در افغانستان از سر گرفتند


يک گروۀ امدادي ايتاليه امروز بعد ازان شفاحانۀ خود را در کابل دوباره باز نمود که حکومت افغانستان يکي از کارمندان آن سازمان را که به سؤ ظن همکاري با طالبان در يک اختطاف توقيف کرده بود، آزاد نمود.

رحمت الله حنفي، کارمند افغان در ماۀ مارچ توقيف شده و به دست داشتن در اختطاف دنيل ماستروجياکومو متهم گرديد.

حنفي در قسمت کمک براي رهائي خبرنگار ايتاليائي با طالبان مذاکره ميکرد. گروۀ امدادي موسوم به «امرجنسي» بعنوان احتجاج عليۀ توقيف حنفي از افغانستان خارج شد.

مقامات هفتۀ گذشته اتهامات را فسخ نموده و او را آزاد کردند. امرجنسي ميگويد که براي فعلاً بخش جراحي شفاخانه باز خواهد بود.

آن سازمان ميگويد که يک تعداد ديگر کارمندان بسوي افغانستان روان اند و در نظر دارند کار شان درساير تاسيسات از سر بگيرند.

XS
SM
MD
LG