لینک های دسترسی

۱۲ فلسطيني در حمله اسرائيل بر غزه کشته شد


کارمندان طبي فلسطينيان ميگويند که قواي اسرائيل حد اقل ۱۲ فلسطيني را بشمول يک پسر ۱۲ ساله کشته و ۴۰ تن ديگر را در عمليات نظامي در باريکه غزه مجروح نموده اند.

انها ميگويند تصادمات هنگام تهاجم اسرائيل در شهر غزه و خان يونس شهرک جنوبي، صورت گرفت.

اکثر کشته شدگان تندروان مسلح بودند. مامورين اردوي اسرائيل اين مطلب را تائيد کردند که عساکر شان در غزه ا وايل امروز چهارشنبه عملياتي را انجام داده اند و گفتند که دو عسکر انها درين جنگ زخمي شده است.

هنگاميکه گروههاي تندرو حماس کنترول باريکه غزه را در جنگ با جناح رقيب شان يعني فتح در اوايل اين ماه بدست اوردند اين مرگبارترين حمله بود.

تزاهي هن گابي ، وزير کابينه اسرائيل ميگويد که گرفتن کنترول غزه توسط حماس مانع عمليات ضروري اردوي اسرائيل جهت کاهش فعاليت هاي دهشت افگني به شمول شليک راکت ها نمي شود.

XS
SM
MD
LG