لینک های دسترسی

عساکر لبناني شش تندرو اسلامي را در نزديک طرابلس کشته اند


جنگ در دهکده قلمون امروز پنجشنبه مشتعل شد. مامورين نظامي ميگويند که عساکر تندروان فتح الاسلام را که در آن منطقه، بعد از يک ماه جنگ در کمپ مهاجرين فلسطيني پناه برده اند، تعقيب ميکنند.

اين منطقه چند کيلومتر از کمپ دورتر واقع شده است. هفته گذشته مامورين لبناني ختم يک جنگ عمده را که از تندروان القاعده الهام گرفته بودند، اعلام کردند.

حد اقل ۸۰ عسکر لبناني و ۵۰ تن از تندوران و بيش از بيست تن از افراد ملکي کشته شدند.

بروز يکشنبه حد اقل ده تن در جنگ بين عساکر حکومت و تندروان اسلامي در طرابلس بقتل رسيدند.

XS
SM
MD
LG