لینک های دسترسی

Breaking News

هند ميگويد در مراحل نهايي معامله  قرار داد حمل و نقل گاز طبيعي از طريق پاکستان اند.


(مورلي ديورا) وزير نفت هند، امروز جمعه گفت که مقامات ايران، هند و پاکستان تقريباً تمام مسايل مربوط به پايپ لين گاز را از ايران به اين دو کشور آسياي جنوبي انتقال خواهد داد، حل و فصل نموده اند.

وزير نفت هند که بعد از مذاکرات مقامات اين سه کشور روي موضوعاتي چون مکانيزم قيم و اجرت ترازيت براي اين پايپ لين ۷ مليارد دالري، با خبرنگاران در دهلي جديد صحبت مينمود گفت: «من بي نهايت مسرورم که آنان در همه موارد بيک فيصلۀ نهايي رسيدند، شايد بعضي چيز هاي کوچک هنوز هم به فيصله نرسيده باشد.»

مقامات هندي ميگويند يک تقاضاي ايران براي تجديد نظر در قيمت گاز طبيعي در هر سه سال هنوز هم مورد بحث است.

موضوع ديگريکه به فيصله نرسيده است فيس ترانزيت است که پاکستان آنرا براي اجازه دادن جريان گاز به هند، دريافت خواهد داشت.

مقامات هندي ميگويند وزاري اين سه کشور قرار است ماه آينده اول در پاکستان و بعد در هند با هم ملاقات نمايند تا اين جزئيات نهايي را مورد بحث قرار دهند.

اين پايپ لين که طول آن ۲۶۰۰ کيلومتر است بنام پايپ لين صلح ياد ميشود. و در ابتدا در حدود ۶۰ مليون متر مکعب گاز را روزانه به هند و پاکستان انتقال خواهد داد، آغاز کار آن سال ۲۰۱۱ خواهد بود.

هند و پاکستان با وجود مخالفت شديد ايالات متحده که خواهان از بين بردن اين پروژه ميباشد روي اين پايپ لين فشار مي آورند.

واشنگتن احساس ميکند که اين پروژۀ قديمي، مبارزه ايالات متحده عليۀ در انزوا گذاشتن تهران را که متهم به داشتن پروگرام سلاح ذروي خفيه مينمايد، کم اهميت جلوه خواهد داد.

بهرحال هند و پاکستان ميگويند آنان ميخواهند مطمئن گردند که ذخيره کافي مواد سوخت براي اقتصاد تشنه به انرژي خود داشته باشند.

آنان همچنان ميگويند اين پروژه همکاري هاي منطقوي را تحکيم و تقويت خواهد بخشيد. (بهارت کرناد) که يک تحليل گر مسايل امنيتي در مرکز مستقل مطالعات تحقيقاتي در دهلي جديد است ميگويد اين پروژۀ منافع خاصي را براي هر دو کشور هند و پاکستان دربر خواهد داشت.

وي ميگويد: «حقيقت آنست که هر دو کشور شديداً به انرژي محتاج است، و يک منبع انرژي بينادي که هند و پاکستان قادر باشند به ارزشي معقول اقتصادي دريافت دارند، مشکل است که در برابر آن مقاومت نشان دهند. و حقيقت ديگر اينکه ايران نيز عاملي عمده در ثبات منطقه است، به همين دليل شما قادر نيستيد که به اصطلاح از ايران يک کشور منفور بسازيد.»

مذاکرات در مورد اين پروژه در سال ۱۹۹۴ آغاز گرديد ولي براي ده ها سال بدليل نگراني هند از مصؤون بودن پايپ لين که از پاکستان کشور رقيبش ميگذرد، معطل گرديد.

تا اينکه اين پروژه با رفع شدن تشنجات بين اين دو کشور همسايۀ آسياي جنوبي در سال ۲۰۰۴ و بتعقيب پروسۀ صلح، آغاز دوباره گرفت.

XS
SM
MD
LG