لینک های دسترسی

Breaking News

جارج دبليو بش: توسعه ديموکراسي صرف يک وجيبه اخلاقي نه بلکه يگانه راه واقعبينانه براي تنظيم يک جهان در صلح است.


رئيس جمهور جارج دبليو بش: "سالها قبل آندري سخاروف، ناراضي شوري سابق، هشدار داد که کشوريکه به حقوق مردم خود احترام قايل نباشد، به حقوق همسايگان خود حرمت قايل نخواهد شد. تاريخ او را ذيحق ثابت کرد.. .حکومت هاي مسئول و جوابده به مردم بر همديگر حمله نخواهند کرد.

ديموکراسي ها به معضلات ، بعوض ملامت دانستن تبک خوران خارجي، با عمليه سياسي رسيدگي مي کنند. مردمان جواني که قادر اند با رهبران شان عدم موافقه خود را آزادانه تبارز دهند، کمتر ايد يالوژي خشونت بار را قبولدار مي شوند، و مللي که به آزادي براي مردم خود متعهد اند، از افراطيون حمايت نخواهند کرد، بلکه شامل مبارزه براي شکست دادن آن مي گردند.

به همه اين دلايل ايالات متحده متعهد به پيشرفت وترقي آزادي و ديموکراسي منحيث بزرگترين راه بديل اختناق و بنياد گرائي است."

رئيس جمهور بش ميگويد که غرض پيشبرد اجنداي آزادي خواهي ايالات متحده، او شخصاَ با ناراضيان و فعالين ديموکراتيک بعضي از بدتربين ديکتاتوري هاي جهان ديدار و ملاقات کرده است، بشمول بيله روس يا روسيه سفيد، برما، کيوبا کورياي شمالي، سودان و زيمبابوي.

اوگفت متوقع است با ساير ناراضيان بشمول برخي از ايران و سوريه نيز ملاقات کند.

رئيس جمهور بش گفت: آزادي در کشور هائ که يک اندازه پيشرفت نشان داده اند نيز تحت حمله قرار گرفته است.

او گفت: "در وينزويلا رهبران انتخابي، براي برچيدن موسسات ديموکراتيک و تحکيم قبضه شان بر قدرت، به هواداري بي عمق از مردم و مردم خواهي متوسل شده اند. حکومت ازبکستان به خفه کردن صدا هاي ديموکراسي از راه زنداني ساختن فعالين حقوق بشرادامه ميدهند و ويتنام اخيراً يک تعداد از فعالين مذهبي و سياسي صلح جو را زنداني ساخته است."

رئيس جمهور بش ميگويد در حاليکه اين انکشافات دلسرد کننده است، دلايل بيشتري براي اميدواري وجوددارد. او ميگويد : "مردمان بيشتري نظر به هر وقت و زمان ديگر اکنون در حريت و آزادي بسر ميبرند. و اين مسوليت کساني است که از برکات آزادي بهره مند اند، تا با کسانيکه براي استقرار و بر قراري آزادي جوامع شان مبارزه مي کنند، کمک کنند."

XS
SM
MD
LG