لینک های دسترسی

Breaking News

قواي نظامي ايالات متحده: ايران از گروه "حزب الله" براي تسليح چريک هاي شيعه مذهب در عراق استفاده ميکند.


مامورين همچنان ميگويند که قواي نخبه «القدس» ايران از حمله مرتبه چريک ها بر قواي ايالات متحده در عراق ،که باعث هلاکت پنج تن از عساکر امريکائي شد، باخبر بوده و در طرح آن حمله کمک کرده بود.

مارگريت بشير مامور ارشد حزب الله در ماه مارچ در جنوب لبنان دستگير شد. او ميگويد يک لبناني تولد يافته در لبنان، که علي موسي دقدک نام دارد ، ۲۴ سال با حزب الله همکاري داشته و قومانداني يک واحد عملياتي خاص را در داخل آن سازمان به عهده داشته است.

در سال ۲۰۰۵ کدر رهبري ارشد حزب الله، علي موسي دقدک را جهت همکاري با قواي نخبه « القدس» به ايران فرستاد تا افراطيون را درهر دو کشور، ايران و لبنان، تربيه و آموزش دهد.

وي ميگويد: قدس توام با مرد رسين حزب الله تخمين ۲۰ تا تن از عراقي ها را در يک زمان آموزش داده و بعدا آنها را به اين واحد هاي خاص بداخل لبنان مي فرستند. به آنها تعليم داده مي شود چگونه طرز استفاده از وسايل منفجره ، هاوان و راکتها را بياموزند."

علاوه بر تدريس، جنرال برگنر مي گويد، قواي القدس اين دسته اي خاص را تمويل و بدسترس شان از ۷۵۰ هزار تا تا سه ميليون دالر در ماه را قرار ميدهد.

قواي «القدس» واحد خاص از پاسداران انقلابي ايران است که مستقيماً به رهبر عالي ايران يعني آيت اله علي خامنه ئيي، گذارش ميدهد.

بريد جنرال کيويين برگنر از ايالات متحده به خبرنگاران بروز دوشنبه گفت که يک جنرال ريگتنر ميگويد راپور هاي استخباراتي امريکائي مشعر است که رهبران ارشد ايراني از اين فعاليت با خبر اند.

XS
SM
MD
LG