لینک های دسترسی

رهبران جهان جهت بحث روي اصلاح نظام عدلي افغانستان ملاقات ميکنند


حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان، بان کي مون، سرمنشي ملل متحد و ياپ دي هوپ سکفر، منشي عمومي ناتو درين کنفرانس دو روزه اشتراک دارند.

رهبران منحيث بخشي از بازسازي افغانستان در جهت تاسيس مجدد حکمروائي قانون دران کشور جنگ زده کار ميکنند.

منتقدين ميگويند نظام فعلي عدلي بدرستي تمويل نميشود و فاسد است.

انتظار ميرود مشترکين اين کنفرانس دسترسي به نظام عدلي، اصلاحات زندان ها و تعليمات قانوني و حقوقي را مورد بحث قرار دهند.

XS
SM
MD
LG