لینک های دسترسی

Breaking News

قواي امنيتي افغانستان ۳۳ جنگجوي طالب را کشت


زلمي خليل زاد بروز دوشنبه در کنفرانسي در مورد افغانستان در روم سخنراني ميکرد. او گفت منسوبين نظامي تا حد توان کوشش ميکنند از تلفات اهالي جلوگيري نمايند.

در يک خبر ديگر سفير افغانستان در ايالات متحده به صداي امريکا گفت قواي ايالات متحده و ناتو در جنگ با طالبان بايد در قسمت جلوگيري از کشتار اهالي اقدامات بيشتري نمايند.

سيد طيب جواد گفت که مشکل درين است که تندروان طالب در بين اهالي پنهان ميشوند و او علاوه کرد که اين روش آنها تغير نخواهد کرد.

سنگر طالبان است، ۴۵ تن از اهالي را کشت. اين مقامات ميگويند ۶۲ جنگجوي طالب که دران دهکده پنهان شده بودند نيز کشته شدند.

قواي نظامي ايالات متحده ميگويد تعداد تلفات بمراتب کمتر ازان بود و بخاطر تلفات اظهار تاسف کرده است.

XS
SM
MD
LG