لینک های دسترسی

Breaking News

کابينۀ عراق بالاخره پلان تعدلي شدۀ عوايد نفت را تصويب کرد


کابينه باتفاق آرا اين لايحۀ تعديل شده را منظور کرد. قرار است پارلمان عراق فردا بحث روي اين لايحه را آغاز کند.

کردها و سايرين با شکل اصلي اين لايحه مخالفت کردند زيرا احساس مينمودند که فورمول توزيع عوايد منصفانه نيست.

اکثر ذخاير نفت در مناطق شيعه نشين جنوب و کرد نشين شمال واقع است. ايالات متحده موضوع تقسيم عوايد را که از دير زماني به بن بست رسيده، براي مصالحۀ ملي عراق لازمي ميپندارد.

اين همچنان يک قدم اساسي در باز کردن ذخاير عظيم نفت که سومين در جهان است، پنداشته ميشود.

XS
SM
MD
LG