لینک های دسترسی

وزير سابق در بنگلاديش باتهام فساد اداري به ۱۳ سال زندان محکوم شد


يک محکمۀ خاص ضد فساد اداري در بنگلاديش يک وزير سابق را باتهام فساد اداري به ۱۳ سال زندان محکوم کرده است.

قاضي محکمه امروز گفت مير محمد نصيرالدين، يک وزير سابق هوانوردي در قضيۀ جمع آوري پول بذرايع غيرقانوني گنهگار خوانده شد.

وکلاي مدافع ميگويند استيناف طلب ميشوند. مقامات بنگلاديشي ميگويند کميسيون ضد فساد اداري کشور براي محاکمۀ بيش از ۱۰۰ مظنون کار ميکند و در نظر دارد آنرا بزودي و حل و فصل کند.

حکومت مؤقت تحت الحمايۀ اردو ده ها سياستمدار ارشد، مامور دولت و سرمايه داران را در مساعي از بين بردن رشوه ستاني، توقيف کرده است.

حکومت ميگويد ميخواهد قبل از انتخابات سال آينده صحنۀ سياسي بنگلاديش را تصفيه و پاک کاري نمايد.

XS
SM
MD
LG