لینک های دسترسی

Breaking News

پارلمان عراق مباحثه روي عوايد نفت را موکول کرد.


احتمال دارد پارلمان عراق آغاز مباحثه روي يک لايحۀ تعديل شدۀ تقسيم عوايد نفت را بنا بشکايت کردها و سني ها مبني برينکه آنرا مرور نکرده اند، به آينده موکول نمايد.

کابينۀ عراق اين لايحه را بروز سه شنبه باتفاق آرا تصويب نمود و حکومت گفته است که پارلمان مباحثه را روي لايحه امروز آغاز ميکند اما از ۳۷ وزير کابينۀ عراق، حد اقل ۱۲ وزير گروه هاي شيعه و سني که با حکومت عراق مقاطعه کرده اند در روز راي گيري غايب بودند.

حکومت منطقوي کردهاي عراق ميگويد تا بحال لايحه را نديده است. حکومت کردها امروز بيانيه اي صادر کرده ميگويد اگر کابينه مسوده اي را تصويب کرده باشد که کردها با آن توافق نداشته باشند تخطي از حقوق شان بموجب قانون اساسي خواهد بود.

نمايندگان جبهۀ وفق که يک گروۀ سني هاست، نيز در مورد قانون جديد نفت که تفصيل آن افشا نشده، اظهار نارضائيتي کرده اند.

XS
SM
MD
LG