لینک های دسترسی

Breaking News

ملاي لال مسجد ميگويد پيروانش مايل اند تسليم شوند.


يک ملاي ارشد مسجد تحت محاصرۀ تندروان در پايتخت پاکستان ميگويد او و پيروانش مايل اند تسليم شوند.

اين اعلاميه به تعقيب تقاضائي از جانب ملاي ارشد مسجد به پيروانش در داخل مسجد جهت تسليمي، صورت گرفت. عبدالعزيز امروز در تلويزيون دولتي پاکستان صحبت کرد.

او وقتي مصاحبۀ خود را آغاز کرد هنوز چادري اي را بسر داشت که شبيۀ آن را ديروز هنگام فرار و دستگيري پوليس پوشيده بود.

امروز قواي امنيتي پاکستان انفجارات هشدار دهي را براه انداخته و يکي از ديوارهاي لال مسجد را در اسلام آباد منهدم کرد.

شاهدان عيني گفتند به تعقيب انفجار آواز گلوله باري شنيده شد و مقامات امنيتي ميگويند عساکر بداخل محوطه گاز اشک آور شليک نمودند.

مقامات ميگويند تندروان از زنان و کودکان داخل مسجد منحيث سپر انساني استفاده ميکنند ولي عزيز آنرا تکذيب کرد.

در تصادمات هفتۀ جاري در مسجد حد اقل ۱۶ نفر کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG